Vše pro Vás

Speciální stavebniny

Krystalická hydroizolace Conseal
Kvalitu betonu z hlediska jeho vodotěsnosti lze zvýšit použitím krystalizačních materiálů. Ty dodávají do pórů betonu chemické látky, které za přítomnosti vody reagují s produkty hydratace cementu a tvoří stabilní nerozpustné krystaly. Ty následně utěsní póry a trhliny až do velikosti 0,2 mm.

Krystalizační přísady vedle použití přímo do čerstvé betonové směsi nebo mohou být aplikovány z povrchu při sanačních projektech. V takovém případě jejich roztok s vyšší koncentrací proniká vodou naplněnými póry a trhlinami, reaguje s hydratačními produkty až do bodu saturace systému. Krystalizací utěsněný beton lépe vzdoruje tlakové vodě, karbonataci, alkalicko-křemičité reakci, průniku chloridů k výztuži a dalším vnějším vlivům prostředí.

Krystalizační přísady přidávané do čerstvého betonu jsou kompatibilní se superplastifikátory, provzdušňovači a dalšími přísadami. Stejně tak mohou být používány při náhradě cementu příměsemi (popílky, strusky, …).
1. NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE

U nově budovaných betonových konstrukcí doporučujeme použití materiálu CONSEAL ADMIX. Při tomto způsobu hydroizolace je třeba vyřešit vodotěsnost spáry vodorovná – svislá konstrukce některým ze známých způsobů. ( např: pvc těsnící pás, těsnící plech, bobtnavý těsnící pás apod. ) Stejně tak je třeba vyřešit vodotěsnost prostupů a dilatačních spar.

2. DODATEČNÁ HYDROIZOLACE STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Jedná se o objekty, které byly nebo jsou v užívání a u kterých je žádoucí provést izolaci proti vodě. Rozhodující u těchto konstrukcí je vlastní příprava povrchu, kterou je nutné provádět způsobem a v rozsahu odpovídajícím přípravě povrchů pro sanace betonových konstrukcí. Mezi doporučené metody patří použití vysokotlakého vodního paprsku, otryskání vodou s přísadou křemičitého písku nebo otryskání ocelovými broky.
Provádění

očištění povrchu od případných nátěrů, nánosů prachu, usazenin, všech cizích materiálů, které by zhoršovaly transport aktivních složek do konstrukce
odstranění degradovaných a narušených částí konstrukce a zdrsnění hladkých povrchů
profrézování nebo vysekání trhlin konstrukce a viditelných pracovních spár do drážky tvaru písmene U o rozměru min 20 x 20 mm
vyplnění všech vytvořených drážek materiálem CONSEAL MORTAR a doplnění (reprofilace) konstrukce na její původní rozměr správkovými materiály na cementové bázi

důkladné navlhčení ošetřovaného povrchu opakovaně tak, aby vlhkost pronikla hloubkově do konstrukce. Při vlastní aplikaci CONSEALu nesmí na povrchu stát voda

na takto připravenou konstrukci aplikujte CONSEAL dle typového listu
pro zajištění komplexní těsnosti konstrukce zajistěte utěsnění prostupů a dilatačních spar
3. DODATEČNÁ HYDROIZOLACE CIHELNÝCH A KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ

a) vytvoření plošné vodovzdorné izolace

Doporučuje se využívat v případech zabránění pronikání vody a vlhkosti do prostor umístěných pod úrovní terénu.

ze zdiva odstranit starou omítku do výše 30 cm nad hranici vlhkosti, pečlivě vyškrábat spáry
odstranit z plochy zdiva veškerý prach a nečistoty
instalovat cementovou omítku z ostrého, křemičitého písku o tloušťce min 10 mm ( může být i betonový potěr) a povrch urovnat dřevěným hladítkem. Po zavadnutí provést nátěr hydroizolační hmotou CONSEAL stejným postupem jako u betonových konstrukcí, v množství 1 kg/m2.
b) vytvoření injektážní clony

Doporučuje se k využití pro zabránění vzlínající vlhkosti do zdiva nad úrovní terénu.

první etapa spočívá ve vyvrtání injektážních vrtů bezprostředně nad terénem, cca ve výši 100 mm. Doporučený průměr 20 mm, sklon vývrtů 45° s roztečí cca 150 mm. Dle situace a podmínek je možné zvolit způsob vrtání z obou stran zdiva nebo z jedné strany.
vývrty se nejdříve vyplní řídkým cementovým mlékem, tak aby došlo k vyplnění všech případných dutin ve zdivu a zároveň ke vzniku homogenního cementového prostředí. Po zatuhnutí cementu a obnovení vývrtu aplikujeme CONSEAL
míchací poměr 1 objem.díl vody : 1,5 objemového dílu CONSEALu. Plnění je nejvhodnější provádět pomocí plastikových nádob a hadic
po zatuhnutí materiálu ve vývrtech a kontrole jejich zaplnění se provede uzavření vývrtů pomocí materiálu CONSEAL MORTAR (parametry pro založení a provedení vývrtů viz výkresová příloha.)
4. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Pokud bude plocha ošetřená nátěrem CONSEAL dále upravována (nátěr, omítka, atp.), je nutno po 14 dnech provést neutralizaci kyselinou octovou (3 %), s následným oplachem vodou.

V případě použití CONSEALu k izolaci nádrží na pitnou vodu je nutno provést neutralizaci uvedeným způsobem a poté oplachovat pitnou vodou do té doby, než bude v oplachové vodě vypouštěné z nádrže dosaženo hodnot pH 6 - 8 a ChSK - Mn méně než 3,0 mg.1-1O2.

Pro ředění CONSEALu nikdy nepoužívejte teplou vodu. Reakce CONSEALu s vodou je exotermická a v případě použití vody teplejší než 20 °C se zkracuje doba zpracovatelnosti.

V případě pochybností o způsobu aplikace systému CONSEAL se prosím obraťte na naši firmu. Rádi Vám poskytneme vyčerpávající informace, aby použití systému CONSEAL bylo efektivní
Síla zdiva Délka vrtu (cm), 45°
jednostranné vrtání oboustranné vrtání
15 18 15
30 38 25
45 60 35
50 65 40
60 80 45
90 120 70
U těchto speciálních výrobků jsme schopni při práci jakékoli firmy
dodat specialistu výrobce tak aby byl pracovní postup dodržen a tím
i výrobek posloužil v celé míře Velice doporučuji i v tom případě že máte svoji firmu řemeslnika kterému důvěřujete Pochopitelně můžeme dodat
jak výrobek tak řemeslnika který Vám vlhkost odstraní dle výpočtů a dalších úkonů,které je třeba před prací udělat

 
Fusce wisi. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Donec vitae arcu. Praesent vitae arcu tempor neque lacinia pretium. Etiam posuere lacus quis dolor. Nullam faucibus mi quis velit. Integer tempor. Class aptent taciti sociosqu ad litora
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one